azM, Transmurale Zorg
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
tel: 06-22751454
fax: 043-3877380
info.carrousel@mumc.nl

Carrousel Gezamenlijke Consulten

Tijdens een Gezamenlijk Consult worden patiënten gezien door een bezoekend specialist van het Maastricht UMC+ in een huisartspraktijk tezamen met een groep van 3 à 4 huisartsen. In plaats van een patiënt zelf te behandelen of te verwijzen naar de poli, komen de huisartsen samen met de specialist tot een beleid. Zo leert de huisarts van de specialist, waardoor zijn kennis over dit betreffende vakgebied toeneemt en zodoende in de toekomst patiënten met gelijke klachten zelf kan behandelen. De specialist krijgt meer toelichting over een patiënt en een uitgebreidere reden van verwijzing.

Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de relaties tussen de 1e en 2e lijn. Dit principe is al sinds eind jaren tachtig onderzocht op het gebied van orthopaedie (W. Vierhout), cardiologie (H. Vlek), dermatologie (Y. Bullens), en reumatologie (G. Schulpen). De studies gaven een aantal overeenkomende resultaten; het Gezamenlijk Consult leidde tot minder verwijzingen, minder diagnostiek, tevreden patiënten en tevreden artsen, meer communicatie tussen en bekendheid tussen huisartsen en specialisten.

Tevens voorzag het Gezamenlijk Consult in kwalitatief gelijkwaardige zorg in vergelijking met de polikliniek. Kortom, zeer positieve resultaten die tot een brede implementatie hebben geleid. Momenteel nemen in de regio Maastricht Heuvelland 90 huisartsen (bijna 100%) deel aan het Gezamenlijk Consult. De huisartsen worden gedurende een jaar gekoppeld aan een specialist met een van de volgende vakgebieden: Algemene Interne Geneeskunde, Cardiologie, Dermatologie, Gynaecologie, Heelkunde, Kindergeneeskunde, KNO, MDL, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopaedie, Ouderengeneeskunde, Psychiatrie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde en Vasculaire Interne Geneeskunde. Na dat jaar wordt van specialisme gewisseld, vandaar de benaming Carrousel Gezamenlijk Consult.

De Carrousel bestaat sinds september 2001 en loopt tot op heden nog steeds naar grote tevredenheid van alle deelnemers. Doordat slechts gemiddeld 15% van de patiënten die besproken en/of gezien is in een Gezamenlijk Consult worden doorverwezen naar de polikliniek, en de activiteiten voor de huisartsen worden geaccrediteerd, heeft het Gezamenlijk Consult een plaats verworven in de reguliere zorg.

De deelnemende huisarts selecteert zelf de patiënten die hij/zij geschikt vindt om in te brengen in het Gezamenlijk Consult en nodigt deze dan ook persoonlijk uit.

D.m.v. verslaglegging door de huisartsen en specialisten wordt een patiëntenverslag gemaakt dat eveneens in het ZIS (ZiekenhuisInformatieSysteem) is in te zien door de specialisten van het azM, de huisarts krijgt hier ook digitaal een kopie van toegezonden. Sinds januari 2013 bestaat de mogelijkheid voor deelnemende artsen om via de portal van het Maastricht UMC+ hun verslaglegging te doen.

Het belang van de website uit zich in het completeren van de patiënt verslagen. Daarbij krijgt de specialist voordat hij naar de huisartsenpraktijk gaat, de mogelijkheid om te zien welke patiënten op het spreekuur worden gezien. De specialist kan dan eventuele reeds bekende gegevens en/of benodigde diagnostische apparatuur meenemen naar de bijeenkomst.

Zodra de verslagen door de artsen zijn verzonden kijkt een medewerker van de Carrousel deze na en controleert of de patiënt wel of niet is verwezen. Deze follow-up wordt ook vanuit de Carrousel gevolgd.

Sommige patiënten worden na het bijwonen van een gezamenlijk consult uitgenodigd om een enquete in te vullen, dit kan heel eenvoudig en snel via een link op de website. Hierdoor hebben wij een constante evaluatie van hoe de patiënten het ervaren, want daar draait het uiteindelijk om!

Even geduld aub
Design by LimeMedia.nl Versie 1.2.3 (06-01-2014)